Bilda Bostadsrättsförening

Många drömmer om att äga sin egen bostad, men har inte råd att köpa en bostadsrätt. Detta går att lösa genom att ombilda sin hyresrätt till en bostadsrätt. Dagens marknadsläge gör att en sådan ombildning är mycket fördelaktig för hyresgästen.

Vad är en Bostadsrättsförening?

Många tror att man när man köpt en bostadsrätt äger ”sin” del av fastigheten. Att äga en bostadsrätt innebär i själva verket att man är medlem i en ekonomisk förening som i sin tur äger fastigheten. Medlemskapet erbjuder då nyttjanderätt på obestämd tid till en specifik lägenhet i fastigheten. 

En bostadsrättsförenings ändamål är att ta vara på medlemmarnas ekonomiska intressen och mot ersättning (årsavgift) upplåta bostadslägenheter till föreningens medlemmar. 

Syftet med en bostadsrättsförening är inte att göra stora vinster varje år. Istället skall eventuell vinst ge lägre boendekostnader för medlemmarna.

Som medlem i en bostadsrättsförening:

  • har du större möjligheter att påverka ditt boende både när det gäller boendekostnad och boendemiljö.
  • kan du själv välja vilken standard på ditt boende genom egna investeringar/renoveringar i din lägenhet.

Bostadsrättföreningens högsta ”beslutande organ” är årsstämman. Medlemmarna kan lämna motioner (förslag) till årsstämman om det är något specifikt man vill ta upp och rösta om. På årsstämman har respektive bostadsrättslägenhet en röst var.

På årsstämman behandlas bl.a.

  • bostadsrättsföreningens ekonomi
  • ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
  • frågan om arvoden till styrelsens ledamöter och revisorer
  • antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
  • val av ledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning
  • inkomna motioner

Föreningens stadgar styr verksamheten i föreningen. Stadgarna registreras i samband med föreningens bildande. Stadgarna bygger bl.a. på Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar.

Det har visat sig att efter en ombildning eller redan under processen så ökar kontakten mellan grannar, man hälsar på varandra, engagemanget för det ”egna” huset ökar mm. Listan med positiva förändringar kan göras lång.

Carmen Barbero, Bra Boende Centralt