Hur börjar man?

Det finns en del att tänka på vid ombildning. Så här kommer ni igång!

Är grannarna intresserade? Är fastighetsägaren intresserad?

Börja med att undersöka intresset av en ombildning hos dina grannar. Det finns olika sätt att ta reda på hur intresset för en ombildning är i huset. I en liten fastighet kan det enklaste sättet vara att knacka dörr och prata med sina grannar. Andra metoder kan vara att sätta ihop en enkät som delas ut till samtliga boende eller så kan man kalla till ett informationsmöte. Om ni kallar till ett informationsmöte kan det vara en bra idé att bjuda in en ombildningskonsult som kan vara behjälplig med att svara på frågor.

En förutsättning för att man skall kunna genomföra en ombildning är givetvis att er fastighetsägare är intresserad av att sälja. Vi har stor erfarenhet av hur man på bästa sätt kan väcka dennes intresse för att sälja.

Förutsättningar

När man sedan skall bilda och registrera en bostadsrättsförening hos Bolagsverket skall minst 3 st. personer vara delaktiga i den blivande s.k. interimsstyrelsen. Interimsstyrelsen är den tillfälliga styrelsen under ombildningsperioden. I samband med registreringen hos Bolagsverket skall man ha tagit fram stadgar samt namnförslag för bostadsrättsföreningen.

Kontakta gärna oss på Bra Boende Centralt i ett tidigt skede så hjälper vi er med alla steg!