Ombildningsguide

BBC har de senaste åren genomfört allt fler ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Vår affärsidé är att genomföra ombildningar utifrån en helhetssyn vilken innebär att bostadsrättsföreningen kan leva vidare på en trygg och solid grund. Läs nedan kring de olika stegen i vår ombildningsguide.

Sammanfattning

Ingen Bostadsrättsförening är den andra lik så det kan variera en del i vårt åtagande. Dock är vår ambition och förhoppning att vi skall stå för det mest kompletta åtagande som finns på marknaden. Normalt tar denna process mellan 6 och 9 månader att genomföra. Det innebär att vi naturligtvis står till styrelsens förfogande när det gäller allehanda frågeställningar gällande ombildningen, via telefon eller e-post, under denna period utöver de styrelsemöten.

Vad som vid ett normalt åtagande ingår i vårt uppdrag är följande moment:

Utredning

 • Inhämta fakta och underlag angående fastigheten
 • Värdering av fastighetens värde
 • Förhandla och medverka vid köpet av fastigheten
 • Medverka vid styrelsemöten mm och vara styrelsen behjälplig
 • Upprätta och förhandla om köpeavtalets utformning

Ombildning

 • Medverka samt hålla i informationsmöten för hyresgästerna
 • Upprätta preliminära boendekalkyler mm för bostadsrätterna
 • Upprätta intresseanmälningar för hyresgästerna
 • Upprätta stadgar för föreningen
 • Låta tekniskt besiktiga fastigheten av godkänd besiktningsman
 • Upprätta preliminär insats- och andelstalsfördelning för bostadsrätterna
 • Begära in offerter på föreningens finansiering
 • Upprätta värdelista över alla bostadsrätter i fastigheten
 • Begära in offerter på Brf-medlemmarnas finansiering
 • Upprätta föreningens ekonomiska plan enligt Boverkets gällande regler
 • Upprätta kallelse till extra föreningsstämma för beslut om fastighetsförvärv
 • Upprätta röstlängd tillika lägenhetsförteckning
 • Genomföra den extra stämman så som ordförande/ resp protokollförare
 • Ombesörja att av Boverket godkända intygsgivare undertecknar den ekonomiska planen

Överlåtelse

 • Registrering av ekonomiska planen hos Bolagsverket
 • Medverka vid eventuell omförhandling av köpeavtal
 • Upprätta upplåtelseavtalen för bostadsrätterna
 • Ta in offert på fastighetsförsäkring
 • Inhämta offert för ekonomisk förvaltning
 • Inhämta offert avseende tekniska förvaltningen

Upplåtelse / Tillträde

 • Upprätta köpebrev
 • Upprätta likvidavräkning
 • Medverka vid tillträdet
 • Ansöka om lagfart

Det har varit tryggt att ha BBC vid sin sida genom hela processen.

Styrelsen, BRF Kommendörsgatan 12