Nyproduktion

Bra Boende Centralt tillhandahåller kvalificerade konsulttjänster för tex byggföretag, projektörer och fastighetsägare. Genom en bred kunskap inom fastighetsbranschen kan vi optimera vinst och minimera riskerna vid tex nyproduktion, ombyggnation, konvertering från kontor till bostäder eller vid optimering av värde/avkastning för en befintlig fastighet.

Vad gör vi?

Historiskt sett har endast ett fåtal företag så som HSB, Riksbyggen och även de stora byggbolagen byggt bostadsrätter. På senare år och framför allt under 2000-talet har flertalet mindre aktörer blivit verksamma på denna marknad och uppfört åtskilliga bostadsrättsprojekt i olika stora omfattningar. Genom sakkunnigt stöd, brett utbud av tjänster samt vår mångåriga erfarenhet har vi kunnat möjliggöra ett smidigt och lyckat genomförande av projekten för dessa aktörer.

För många projektörer har BBC varit den naturliga parten genom att vi erbjuder heltäckande tjänster inom bostadsrättsbildning, juridik, ekonomi, finansiering, marknad och projektstyrning. I och med att medarbetarna på företaget har olika bakgrunder och kunskapsområden kan vi bistå med spetskompetens vid samtliga steg som ett projekt går igenom, så som analys, projektering, byggnation, försäljning samt driftsättning av bostadsrättsföreningen.

I vissa projekt har BBC agerat även som delägare och därmed varit delaktiga i att skapa nya unika bostadsprojekt med ett bättre boende.

Sammantaget gör detta BBC till den perfekta partnern för ert bostadsrättsprojekt

Vi är supernöjda med BBC och hela processen de tog oss igenom.

Bengt Westin - BJC Group AB