Fastighetsägare

Bra Boende Centralt erbjuder effektiva och ekonomiskt fördelaktiga lösningar vid fastighetsaffärer. Vill ni ha en analys av värdet på er fastighet eller ert projekt kan vi hjälpa er med detta. 

Ni kanske planerar att sälja projektet?

Vi kan hjälpa er att ta fram ett väl genomarbetat och professionellt material som underlag i en försäljningsprocess samt upprätta avtal för att genomföra överlåtelsen på ett tryggt sätt.

Som fastighetsägare vill man alltid ha koll på läget. BBC var en fantastisk partner genom hela projektet.

Lars, Fastighetsägare